FSk Hrabkovčan počuli aj v Clevelande, OH

were 1490 AMNové CD FSk Hrabkovčan odznelo už aj za veľkou mlákou! 15. decembra 2013 zazneli spevy z Hrabkova na rádiu WERE-AM 1490 v relácií Cleveland Slovak Radio, ktoré je najstarším slovenským rádiom v USA s nepretržitým vysielaním už viac ako 70 rokov.

Rádio má pokrytie na vrámci celého Clevelandu, Ohio + vysiela aj online na http://newstalkcleveland.com/, žiaľ je internetové vysielanie mimo USA blokované. Programový šéf rádia je Milan Kobulsky, rodák z Prešova (rozhovor s ním si môžete pozrieť vo videu nižšie). Popri rádiu funguje aj Slovak radio club (Slovenský rádiový klub), ktorý sa teší mnoho členom a z veľkej časti finančne sponzoruje vysielanie Clevelandského Slovenského Rádia.

Týmto sa chceme poďakovať Slovenskému rádiovému klubu, menovite Milanovy Kobulskému za propagáciu FSk Hrabkovčan v USA. Želáme všetkým Slovákom žijúcim mimo Slovenska, aby aj naďalej zachovávali našu kultúru a zvyky a nikdy nezabudli na svoje korene.