Kontakt

Na skontaktovanie sa s nami máte viacero možností…

  1. použite formulár „Napíšte nám
  2. píšte na h.obfuscating.rabk.obfuscating.ovcan.obfuscating.@hrabk.obfuscating.ovcan.sk
  3. volajte vedúcej Cecílií Pošivákovej +421 (0)915 902 391, alebo jej zástupkyni Anne Schvarcovej +421 (0)917 360 655
  4. píšte na adresu: Cecília Pošiváková, Hrabkov 29, 082 33, Chminianská Nová Ves
  5. príďte k nám osobne, buď na skúšku, alebo vystúpenie (plán skúšok a vystúpení je zverejnený v Kalendári), alebo niekam inam – samozrejme až po dohovore

Podporte nás (cez účet verného člena súboru):