Speváčky

.

veducačija je: Cilka Pošivakova (Cecília Pošiváková st.)

a.k.a.: ňechce to tu mac (M……)

na śvece ot: 1964

co robi: opatrovateľka a veduca FSk Hrabkovčan

zaľubi: tanec, pisaňe kronikoch

 

svarcova

čija je: Hanka Švarcova (Anna Schvarcová)

a.k.a.: Haňička

na śvece ot: 1968

co robi: SZČO a zastupkiňa veducej FSk Hrabkovčan

zaľubi: vareňe, pečeňe

 

darina

čija je: Darinka Janigova (Darina Janigová)

a.k.a.: ňechce to tu mac (a aňi ňeznam)

na śvece ot: 1966

co robi: krajčirka a pokladnička FSk Hrabkovčan

zaľubi: ručne prace, tkaňe pokrovcoch

 

jozefina

čija je: Jozefina Haľkova (Jozefína Haľková)

a.k.a.: ňechce to tu mac (a aňi ňeznam)

na śvece ot: 1943

co robi: už na dochodku

zaľubi: pečeňe, tkaňe pokrovcoch, višivaňe

 

ehlertova

čija je: Maňa Ehlertova (Mária Ehlertová)

a.k.a.: ňechce to tu mac (a aňi ňeznam)

na śvece ot: 1956

co robi: doplníme…

zaľubi: doplníme…

 

moskalova

čija je: Julka Marušakova (Júlia Moskalová)

a.k.a.: Šuľova

na śvece ot: 1947

co robi: už na dochodku

zaľubi: križofki, višivaňe, štrikovaňe

 

annam

čija je: Hanka Marušakova (Anna Marušáková)

a.k.a.: Šuľova

na śvece ot: 1950

co robi: už na dochodku

zaľubi: tancovaňe, zahradka, priroda