O nás

Folklorna skupina v Hrabkove vzňikla 19.10.1973. Vtedi bulo jej perše vistupeňe v Širokim(Široké). Veduca suboru bula Veronka Haľkova. FS mala 11 čľenoch a pisala śe Čarnica 16 roki. Neskorši śe pisaľi Hrabkovčan, ket śe rozrośľi na 25 čľenoch, vekovo roznich, ot dzeci aš po dochodcoch. Každi rok buľi na okresnej prehľadke FS v Sobinove(Sabinov) „Krása životu“ a medzinarodnich festivaloch mjeru a prateľstva v Košicoch, dze śe prezentovaľi ňeľem zos śpievom, aľe i zos spracovanima folklornima pasmami.

Vo februaru roku 2004 śe obnovila FS Hrabkovčan, rozumi na to dala p. A. Schvarcova, chtora chodzila a bula čľenka suboru v Malim Šarišu(Malý Šariš). Po pristacu starich čľenoch rozpadnutej FS sme śe dali dokopi a vitvoriľi skupinu folklornich amateroch. Veduca śe stala p. C. Pošivákova. Perše našo vistupeňe bulo na „Deň matiek“ a druhe pri priľežitosci „Úcty k starším“ v Prešove v mjestnim PKO, potom f Ofčim(Ovčie). Do roku śe zučastňujeme na das 8 akcijoch, dze śe možeme prezentovac zos našima pjeśňami. Pri vibjeraňu pjeśnoch na take slavnosci pomahaju šicke čľenove našej skupini. Sme radzi, že i mlade ňezaňevreľi na folklor a rozširuju našo radi a pomahaju rozvoju FS-Hrabkovčan.