Pokrstené 1. CD FSk Hrabkovčan!

na sarisskej rovni

Predstavované audio CD je prvotinou FSk Hrabkovčan. Bolo nahraté ku koncu r. 2013 a je výsledkom snaženia sa všetkých jej členov a za finančnej pomoci sponzorov.

Všetky pesničky na CD nosiči patria do obľúbeného repertoáru FSk, ako aj do repertoáru obyvateľov obce. Spev je buď v doprovode ľudovej hudby, alebo len v doprovode akordeónu – tak ako FSk väčšinou vystupuje. Obsahuje dokopy 24 hudobných stôp:

 1. F tim Chrapkove dobre (Hrabkovská hymna d-_-b)
 2. Zaco śi Haňičko, Nad Chrapkovom jasni meśac, Na našo dzverečka
 3. A ket ja bol parobečkom, Ožeňil ja śe, Eśči som ce ľem fčera vźal
 4. Širo šare huśi
 5. Jedne ľudze hvarja o mňe
 6. Na šarišskej rovňi
 7. Ňeorem, ňeśejem
 8. A chodz ja dzjefčina drobna
 9. Ket ja žala pod ľjeśčinu
 10. Mal som frejerečku
 11. Ach Haňičko
 12. Jest f Chrabkove tri dzjefčata
 13. Visoki dub f ľeśe
 14. Ket som išol ot Prešova
 15. Ket ja išla fčera večar
 16. Oral na roľi
 17. Čijo su to volki
 18. Ňepujdzem do ľesa
 19. Zrodziľi śe tarki
 20. Ach Bože, Bože
 21. Mila moja miľenka
 22. Śvjeci meśac na ňebe
 23. Fčera večar nasnovala
 24. Kukurica pri draźe, Dobre bi to bulo, Chtora dzjefka

Ešte raz ďakujeme za finančnú pomoc a podporu našim sponzorom, menovite: OcÚ Hrabkov • Ing. Tomáš Chovančák • Ing. Svetlana Pavlovičová • PhDr Jozef Kičura • Ján Farkaš – JANTER – nákladná doprava, Ovčie 74 • Odpady G&G s.r.o. • František Čarný, Ovčie 161 – doprava, zemné a výkopové práce • Ing. František Marinica – REKONN Bertotovce 146

Ak by ste si chceli zadovážiť naše CD kontaktujte nás na cd@hrabkovcan.sk.